Kontakt

Na czym polega moja praca? Tworzę projekty wydawnicze, buduję strategie i wieloletnie plany wydawnicze, wyznaczając kolejne szczyty do zdobycia, szukam nowych rozwiązań. Wprowadzam innowacyjność. Z radością łączę biznes i misję.

W tworzeniu książki najważniejszy jest czytelnik, na drugim miejscu jest autor, dopiero kolejnymi w ważności są cały zespół redakcyjno-produkcyjny i wydawnictwo. Bez czytelnika i bez autora żaden trud nad książką nie ma sensu.

Faktem jest, że książka to wartość, za dostarczenie której jest gotów zapłacić czytelnik, z czego chce czerpać korzyść ten, kto ją dostarcza. Z drugiej strony, niekiedy samo stworzenie wartościowej publikacji jest dla autora wystarczającą nagrodą za trud twórczy, jednakże za każdą pracę należy się wynagrodzenie. Czuwam zatem nad całością niczym anioł stróż, niekiedy mocujący się z rzeczywistością, która opiera się przed zmianą, osadzona w swoich ramach. 😉

Z kolei dla osób ze społeczności Moc Kobiet konsultuję biznesy, plany marketingowe, wyceny produktów, motywuję, szukam opcji, których ktoś nie widzi, łączę niekiedy partnerstwa biznesowe, które pozwalają wyjść z impasu.

Jeśli chcesz nawiązać ze mną kontakt, napisz:

kontakt@sylwiachrabalowska.pl